Önéletrajz

Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Elnök: Tegzes Zoltán, Tel.: +36-20/3855-029
Székhely: 7634 Pécs, Magyarürögi út 8/4.
Gyakori tartózkodási hely: Abaliget és környéke, 7678 Abaliget Kossuth L. utca 84.
Tel: +36-20/3855-029 , Fax: +36-72/255-822;
E-mail: info@pnkbe.hu; Honlap: http://www.pnkbe.hu;
Állampolgárság: magyar; Adószám: 18305104-1-02

Születési név: Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Csoport
Születési hely, idő: Orfű, 1990; Egyesületté alakulás: 1994
Alapítótagjai: Arany Orsolya Virág, Borbás Rita, Csallóközi Éva, Fodor Balázs, Lőrincz Ágnes, Márton Gábor, Parrag Tibor, Past András, Schneider Károly, Szász Erzsébet, Szatyor Miklós, Várhegyi Mihály, Zalán Béla

Folyamatban levő munkák
2009- Kisemlősök megfigyelése a Törökpince víznyelőbarlangban
2009- Kutatástörténeti gyűjtések a Mecsekből
2009- Hidrológiai vizsgálatok a Kispaplika-forrásbarlangban
2008- Római-zsomboly[link] feltáró kutatása
2005- Vadetetős-barlang [link] feltáró kutatása
2004- Feltáró kutatás az Abaligeti barlang [link] Nyugati II. Oldalágában
2003- Csapadékmérés Abaligeten
2001- Részvétel a Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkájában
1996- Vízhozammérések az Abaligeti-barlangban
1996- Szajha felső-barlang[link] feltáró kutatása
1992- Monitoring jellegű kutatások (pl. radonszint, vezetőképesség, hőmérsékletmérés) denevér-állomány megfigyelése, dokumentálása a Mecsek és a Villányi-hegység barlangjaiban

Kiemelt múltbéli tevékenységek
2006. Antropogén eredetű cseppkövek vizsgálata Bátaapátiban
2006. Rejtett-zsomboly, Nevesincs (LITA)- barlang feltáró kutatása
2004. Korvizsgálatok az Abaligeti-barlangban
2004. Kereszt-zsomboly feltáró kutatása,
2004-2007 Kutatómunka és térképezés a romániai Izverna-barlangban
2003. Abaligeti inaktív–nyelő, Csiga–lyuk, Csika lyuka–barlang térképezése; Kis-lyuk zsomboly (Kiss-barlang), Kő csúcs-barlang, 5 perces-barlang, Borzas-nyelő feltáró kutatása; Kutatómunka a Molnár János-barlangban
2003-2004 Csepegés mérések az Abaligeti barlangban
2002. Délinapfény-zsomboly, Dübörgő-barlang, Kétlyuk-zsomboly térképezése
2001. Lipóci-víznyelő feltáró kutatása
2000-2006 Az Abaligeti-barlang rendszeres tisztántartása
1998-2001 Nyárasvölgyi(Víganvári)-víznyelő feltáró kutatása
1998. Morfológiai és üledéktani megfigyelések a Pietró-barlangban, földtani vizsgálatok az Akácos-nyelőben
1998. Orfű környéki karsztforrások vízminőségi vizsgálata
1997-1998 Vízszinváltozások vizsgálata a Beremendi-kristáybarlang tavában
1997. Az Abaligeti-nagykürtő kimászása
1996. Vízkémiai és bakteriológiai vizsgálatok
1996. Akácos víznyelő lezárása
1991-2003 Pietró-barlang [link] feltáró kutatása
1990-2001 A Mészégető-források-barlangjának tudományos-, vízszintsűllyesztéses (szifonleszivatásos) módszerrel történő feltáró kutatása
1990-1996 Sózó-víznyelő feltáró kutatása
1990-1995 Gubacsos-víznyelő térképezése, lezárása, feltáró kutatása
1990-1995 Sziklás-víznyelőbarlang feltáró kutatása

Egyéb tevékenységek, tapasztalatok, képességek:
2007-2008 Alapfokú barlangász tanfolyam lebonyolítása
2005. Laposvasas sínrendszer – szállítópálya építése
2003-2006 Kutatóbázis létesítése, kialakítása Abaligeten
1997. Országos Barlangnapok megszervezése
A barlangászat népszerűsítése barlangtúrák keretében. „Outdoor” életforma gyakorlása felszíni- és felszín alatti környezetben. Ismeretterjesztő diavetítések, előadások.

Tanfolyamok, egyéb végzettségek:
- Kutatás- és túra vezetők: Kéki Antal, Szatyor Miklós, Tarnai Tamás, Tegzes Zoltán, Zalán Béla
- Túravezetők: Márton Gábor, Ollé Péter, Szira Fruzsina
- Technikai II.: Skobrák Tímea, Tegzes András
A tagság nagyobb része Alapfokú Barlangjáró Tanfolyami végzettséggel rendelkezik. 9 fő a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-magyarországi Területi egységének tagja.

Referencia:
- Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (DDNP)
- Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat (MKBT)
- Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ)
- Pro Natura Karszt-és Barlangkutató Csoport, majd Egyesület éves kutatási jelentései